روابط عمومی موسسه سیراف پارس"استمرارمرمت قلعه سیراف

بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲ مرداد ۱۳۹۶ - کد خبر: 1161
استمرارمرمت قلعه سیراف

ادامه مرمت قلعه نصوری دوستداران میراث رابه پیامی نویدبخش نزدیک میکندکه پس ازسالهاانتظار،ساختمان قلعه تکمیل می شود.

به گزارش امواج نیوز ، ادامه مرمت قلعه نصوری دوستداران میراث رابه پیامی نویدبخش نزدیک میکندکه پس ازسالهاانتظار،ساختمان قلعه تکمیل می شود.

با پایان نمای بیرونی کاهگلی وگل وگچ برج شاه نشین قلعه ،نمای زیبایی درشهرسیراف پیدانموده است.

به گفته دکترامیرزاده باتصویب چهارده میلیاردریال ازاعتبارات ملی،قلعه سیراف تکمیل می گردد.مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر دربازدیدی که ازاین اثرتاریخی داشتنداظهارنمودندتاپایان امسال مرمت آن خاتمه وبه عنوان یک مکان اقامتی وپذیرایی(بوم گردی)درخدمت گردشگران منطقه خواهدبود.


برچسب ها: