طنز تلخ فعال اجتماعی سیدرضا حسینیدر خصوص آتش سوزی جمعه ی دردناک بندرکنگان

بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲ مرداد ۱۳۹۶ - کد خبر: 1167
در خصوص آتش سوزی جمعه ی دردناک بندرکنگان

جمعه گذشته پس از آتش گرفتن لنج های مردم در جریان آتش سوزی بی سابقه ی اسکله ی کنگان عده ای نمک به حرام جوّی علیه بزرگانی همچون نماینده مجلس، استاندار، فرماندار، رئیس اداره بندر،شورای شهر،شهردار براه انداخته وایشان را مسئول عدم وجود امکانات ضدحریق درآنجا دانستند

به گزارش امواج نیوز، جمعه گذشته پس از آتش گرفتن لنج های مردم در جریان آتش سوزی بی سابقه ی اسکله ی کنگان عده ای نمک به حرام جوّی علیه بزرگانی همچون نماینده مجلس، استاندار، فرماندار، رئیس اداره بندر،شورای شهر،شهردار براه انداخته وایشان را مسئول عدم وجود امکانات ضدحریق درآنجا دانستند،

واقعاً برای این عده باید متاسف بود زیرا همه می دانندکه وجود امکانات شهری،رفاهی ایمنی،آموزشی ، بهداشتی،اقتصادی، ورزشی وغیره ربطی به مسئولیت این بزرگان ندارد.

استاندارو فرماندار وظیفه شان گل وپوچ بازی کردن دردفتر خود می باشد؟ کجای دنیا مرسوم است که شورا وشهردار به امور شهری واجتماعی کاری داشته باشند. در چه کشوری وظیفه ی تعلیم وتربیت کودکان ونوجوانان بعهده ی آموزش وپرورش است.

وظیفه ی نماینده هم جمع آوری ثروت ودارائی جهت خود ونزدیکانش در دوره عضویت در قوه ی مقننه است و نه رسیدگی و قانونگذاری بمنظور حل مشکل حوزه انتخابیه ی خود می باشد. بنابراین می توان گفت، اولاً: مسئول آتش سوزی جناب ادیسون می باشد زیرا اگر وی برق را اختراع نمی کرد،سیم برق جرقه نمی زد و آنچه درکنار اسکله بود دچار آتش سوزی نمی شدثانیاً : ملوانان وبازرگانان را می توان بعنوان متهم ردیف دوم معرفی کرد، زیرا با دریافت یارانه نیازی به شغل وکاسبی ندارند ثالثاً: واقعاً آتش سوزی ونابودشدن زندگی دهها خانواده اینقدرمهم است؟که گروهی بخوداجازه دهند تا خیال محترم مسئولان را مکدر نمایند. ان شاء الله خدواند مردم را براه راست هدایت نموده واز سر تقصیر ما بخاطر ظلم وستم کردن به مسئولین بگذرد/ سیدرضا حسینی دانش آموز دهه ی پنجاه مدرسه ی راهنمائی آریا کنگان


برچسب ها: