به گزارش امواج نیوز، بمناسبت روز جهانی گردشگری و روز آتش نشانی و ایمنی از چهار موتور سوار ایرانگرد سیرافی که با همکاری موسسه سیراف پارس و اداره کل میراث فرهنگی بوشهر به پانزده استان باشعار “ایرانگردی را ازسیراف آغازکنیم”سفرکرده بودند، باحضور معاون سیاسی و معاون عمرانی فرمانداری شهرستان کنگان، در موزه سیراف تجلیل بعمل آمد و از هشت آتش نشان سیرافی که یکی از پایه های ایجاد امنیت جهت توسعه گردشگری هستند،به همت موسسه سیراف پارس تقدیرشد.

لازم به ذکراست که دوتن از گروه موتور سواری سفیران سیراف از کادر آتش نشانی سیراف می باشند.