به گزارش امواج نیوز و به نقل از ثلاث، با تصمیم دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، دکتر حسن حیدری رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان با حفظ سمت به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان منصوب شد.

مهندس محمد بازیاری رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستن کنگان نیز به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه منصوب شد.

بازیاری حدودا ۲ سال و نیم در کنگان خدمت کرد.

دکتر حسن حیدری نیز از آذرماه سال ۹۴ تا کنون به عنوان رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان مشغول خدمت است.

وی در مقطعی از سال جاری نیز با دستور دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، به عنوان مسئول راه اندازی بیمارستان امام هادی(ع) شهرستان دیر نیز خدمت نمود.