به گزارش امواج نیوز، با خبر شدیم که دوره ی جدید مرکز آموزش بازرگانی هفت خوان ارتباط نام دارد که به تقویت هفت مهارت ارتباطی می پردازد، تا افراد بتوانند با اعتماد به نفس و قدرتمند از حقوق فردی و اجتماعی خود دفاع کنند. برگزاری این دوره بهانه ای شد تا با مهندس مصطفی شهبازی گفت و گویی صمیمانه داشته باشیم . به امید اینکه مورد پسند خوانندگان عزیز واقع گردد.

در سالهایی نه چندان دور ورزش ها یا آموختن شنا و رانندگی و .. جزو مهارت ها به حساب می آمد اما در حال حاضرسیاست و قلق های زبانی و ارتباطی مانند« نه گفتن »نیز جزو مهارت ها محسوب می شوند ، شما در این مورد چه نظری دارید؟
بی شک نه گفتن یک مهارت است ، چیزی که در زندگی ما بسیار زیاد کاربرد دارد و یکی از اصلی ترین مهارت هایی است که ما در ارتباطات باید داشته باشیم . چرا؟چون کسانی که مهارت نه گفتن را ندارند دچار سرخوردگی می شوند و اغلب اوقات در حال انجام کارهایی هستند که متاسفانه دوست ندارند.
این افراد خیلی سریع تر از دیگران تحت تاثیر قرار می گیرند و بیمار می شوند . مهارت نه گفتن یعنی چه ؟ بیایید این سوال را مطرح کنیم ، آیا باید به جنگ با افراد برخیزیم ؟ یا سر یکدیگر فریاد بکشیم ؟ در جامعه ی ما افرادی هستند که به دلیل نداشتن همین مهارت نه گفتن پشت میله های زندان هستند . یا افرادی که در دام اعتیاد افتاده اند . به راستی چرا نه گفتن برای ما سخت است ؟ گاهی می خواهیم کمک کنیم ، یا ترس از نزاع ، ترس از دست دادن موقعیت ها ، هراسان بودن از گستاخی ، این موارد از دیگرجمله عواملی هستند که مااز عنوان کردن «نه » روی برمی گردانیم . البته کمبود اعتماد به نفس ازدیگر، عواملیست که نه گفتن را برای ما بسیار سخت می کند . نه گفتن حق ماست ، یادمان باشد که افراد قاطع و هدفمند در زندگی ، از مهارت بالایی در نه گفتن برخوردارند.به راستی چرا افرادی که در زندگی هدف مشخصی ندارند قاطعیت بسیار پایینی در نه گفتن دارند.
شما در بعضی از سمینارهایتان از نه مثبت صحبت به میان می آورید . آیا نه ها را می توان دسته بندی کرد؟
بیشتر نه ها به صورت عمدی یا سهوی باعث پس زدن دیگران می شود . بله ما دو نوع نه داریم . دسته ی اول نه گفتن به خود و دسته ی دوم نه گفتن به دیگران .
البته نه گفتن به دیگران از نه گفتن به خود شروع می شود ، باید بسیار هوشیار باشیم . «نه ای» که به صورت مرتب در زندگی ما اتفاق می افتد ، نه مربوط به انتخاب های روزانه ی ماست . باید «نه » را به چیزی که ارزش کمتری دارد گفت و در مقابل بله را به آنچه قدرت بیشتری دارد . حواسمان باشد باید از کودکی قدرت نه گفتن را در کودکانمان نیز تقویت کنیم .
دوست دارید به کسانی که از حامیان فکری شما هستند چه نکته ی جدیدی را آموزش بدهید ؟ که همواره با یادآوری آن مهارت های ارتباطی آنان کامل تر باشد؟
باعث افتخار و خوشبختی من است . ببینید ، انسان ها سه استراتژی را در موقعیت های مختلف زندگی در پیش می گیرند ، استراتژی سازش که معمولا از ترس ها سرچشمه می گیرد و منشا آن هیجان ترس است ، که مقصر اصلی خودمان هستیم که باعث تکرار خواسته های بیشتر از طرف مقابلمان می شود. دومین استراتژی حمله است و با یک نه گفتن مخرب ، یک رابطه نابود می شود و عامل آن هیجان خشم است ، شیوه ی نه گفتن طرف مقابل را می آزارد و رابطه تمام می شود . سومین استراتژی ، بی خیالیست که متاسفانه به نوع خود عامل انواع بیماری در فرد خواهدبود ، چون وی خود را به بی خیالی زده در حالی که عصبیست .
و اما استراتژی سه وجهی، همه ی انسان ها ممکن است دچار دام سه وجهی باشند . از استراتژی سازش استفاده می کنیم ، بعد کناره گیری و بعد حمله و در حالی که درمان همه ی این ها یک نه مثبت است .
ساختار نه مثبت چه شکلی است ؟
نه مثبت ، با نه شروع نمی شود؛ بلکه با یک بله شروع می شود، که سه بخش دارد، بخش اول بله، بخش دوم نه و بخش سوم بله .
در بخش اول بله نشان دهنده ی منافع تواست و به درون تو، توجه دارد ؛ نه نشان دهنده ی قدرت توست و بله ی دوم تداوم بخش رابطه است و طرف مقابل به دنبال دست یافتن به توافق و سازش با شماست. در هنگام گفتن بله ی اول یعنی حواسم به ارزش های خودم هست .