به گزارش امواج نیوز، علی فخاری مدیر عامل موسسه مهر اندیش جوانان امروز کنگان پیشنهاد دهنده برگزاری این نشست در ابتدا اظهار داشت :
اگرچه درخصوص فرهنگ ، تجارت وتاریخ ادبیات و هنر باید مطالعات خوبی داشت ولی منطقی تر این است که به دنبال مناسبتی باشیم که بتواند شاخص ها و ظرفیت های مطرح کنگان را در بر گیرد .
وی در ادامه این نشست خاطر نشان کرد :
کنگان از بُعد تاریخی ،سیاسی و اقتصادی و همچنین فرهنگی از شهرهای تأثیرگزار در زمان های دور و نزدیک بوده است.
ازآنجایی که کنگان ظرفیتهای فروانی دارد و فرهنگ غنی به عنوان سیال ترین وساده ترین راه برای شناخت هر منطقه و یا کشور محسوب میشود، ضرورت دارد نگاهی فرهنگی و آموزشی به این مقوله داشته باشیم و با توجه به ماهیت بندری و تجاری شهرکنگان وبهره مندی از زیر ساخت های توسعه ، در زمینه جذب گردشگر ، برنامه های مناسب انجام شود . ان شاالله با تعیین روز کنگان شاهد گامی مؤثر در راستای معرفی و به کارگیری ظرفیت های بالقوه شهرستان در فرآیند توسعه پایدار باشیم .

جناب آقای نادر احمدی ریاست محترم شورا ضمن خیر مقدم وخوشامدگی به حضار در خصوص اقدام موسسه مهر اندیش جوانان امروز کنگان تعیین روزکنگان را اقدامی بسیار ارزشمند دانست و آمادگی شورا وشهرداری جهت هرگونه همکاری اعلام نمودند وسپس مدعوین در این جلسه با بیان دیدگاهها وتجارب خود در این زمینه بر نام گذاری روزی خاص در سال برای کنگان به بحث وتبادل نظر پرداختند.

در پایان این جلسه مقرر گردید کمیته تخصصی با پیشنهاد کمسیون فرهنگی شورا تشکیل و نسبت به ارائه راهکار های مناسب جهت تصویب نهایی طرح در شورا اقدام نمایند .