به گزارش امواج نیوز، طرح نشاط اجتماعی برای اولین بار، همزمان درچهار روستای بخش مرکزی شهرستان کنگان برگزار شد که شامل پیاده روی خانوادگی و پاکسازی ساحل روستا بود.

متولی اجرای این طرح، دهیاری وشورای اسلامی روستاها بود. در پایان جوایزی به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا گردید.

معاون سیاسی اجتماعی شهرستان کنگان، بخشدار مرکزی و مدیر موسسه سیراف پارس نیز در این برنامه کنار مردم روستاها حضور داشتند.