باعرض سلام و خدا قوت

مسیر شهرک ایثار به مجتمج معلولین کلید بهشت بعد از لوله گذاری شرکت گاز برای ساکنین اونجا غیر قابل تحمل میباشد، گرد و خاک یه طرف و ناهموار بودن میسر مزید بر علت شده خواهشمندم نسبت به آسفالت کردن آن اقدام شود.

متشکرم

 

صدای مردم، با ما در تماس باشید!