به گزارش امواج نیوز به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ؛دکتر ابراهیم پور حکیمی مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر اظهار داشت :در راستای راهبردهای کلان سازمان تامین اجتماعی و با تکیه بر تفکر سیستمی ،برنامه محوری و آینده نگری ،مدیریت درمان تامین اجتماعی استان موفق به دریافت گواهینامه ایزو ٢٠١۵-٩٠٠١شد.

وی با اشاره به چشم انداز مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مبنی بر تاثیر گذاری در توسعه درمان استان و استقرار سیستم های مدیریتی و فرهنگ کار تیمی گفت: پیاده سازی الزامات مدیریت کیفیت گامی اساسی در جهت تحقق اهداف سازمان و بستری مناسب برای ارائه خدمات مطلوب درمانی به جامعه بیمه شدگان تامین اجتماعی می باشد.
دکتر پور حکیمی افزود:ارائه خدمات درمانی مطلوب و شایسته بیمه شدگان تامین اجتماعی از مهمترین برنامه های سازمان تامین اجتماعی است و این مدیریت این مهم را سرلوحه اهداف و برنامه های خود در استان قرار داده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان ضمن تاکید بر بهبود مستمر کیفیت خدمات گفت:دستیابی به خدمات مطلوب و با کیفیت و همچنین کسب رضایتمندی ذینفعان درسایه تدوین استراتژی و اهداف مشخص امکان پذیر می باشد.