به گزارش امواج نیوز از سیراف ،از سری برنامه های نشاط اجتماعی،دوره توانمندسازی “گردشگری،تجهیزمقصد”به همت موسسه سیراف پارس با حضور چهل نفر از تشکلها و علاقمندان استانهای فارس، هرمزگان و بوشهر در کانون پرورش فکری کودکان ون وجوانان سیراف برگزار گردید.

مدرس این دوره غلامرضا خواجه از کارشناسان گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر با بیاناتی درمورد تجهیز مقصد و راهنمای گردشگری،شرکت کنندگان را مورد تحسین واداشت.

در بعد از ظهر نیز از آثار تاریخی دره لیر و موزه بازدیدشد و در پایان یکروز پرنشاط اجتماعی، گشت دریایی اجرا گردید. این برنامه باهمکاری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر،استانداری و دفترنماینده جنوب درمجلس شورای اسلامی انجام شد.