سیروس مقدم کارگردان شهیر سینما در بندر سیراف + تصاویر

بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۵ آبان ۱۳۹۵ - کد خبر: 403
سیروس مقدم کارگردان شهیر سینما در بندر سیراف + تصاویر

امواج نیوز ، سریال چهل قسمتی "هنگام بیداری"روایتگرواقعه تاریخی مقاومت مردم بوشهردربرابرانگلیسیهاوشخصیت آیت الله سیدعبدالحسبن لاری ،توسط سیروس مقدم کارگردان سینماساخته می شود.

اختصاصی امواج نیوز از سیراف، سریال چهل قسمتی "هنگام بیداری"روایتگرواقعه تاریخی مقاومت مردم بوشهردربرابرانگلیسیهاوشخصیت آیت الله سیدعبدالحسبن لاری ،توسط سیروس مقدم کارگردان سینماساخته می شود.

سیروس مقدم که درجریان پیش تولیداین سریال الف ویژه به بندرتاریخی سیراف سفرکرده بود،ابرازداشت که این سریال دررابطه باماجراهای اواخردوره قاجارووقایع جنگ جهانی اول درخطه جنوب ایران به رهبری آیت الله سیدعبدالحسین نجفی لاری می باشدوهدف ازاین سفررابازبینی لوکیشن هااعلام نمود. کارگردان سریالهای پربیننده نرگس وپایتخت درشهرسیراف ازقلعه نصوری،سازه های آبی دره لیرواسکله بازدیدنمودندودراین برنامه موسسه سیراف پارس وپایگاه میراث فرهنگی سیراف همکاری همه جانبه ای بااین گروه هنری داشتندودررابطه باقلعه وتاریخ سیراف اطلاعاتی دراختیارآنهاقراردادند.

ایشان درپایان این سفراظهارداشت درصورت مرمت قلعه نصوری می توان آن رابعنوان یکی اازلوکیشن هاانتخاب نمودواسکله سیراف نیزدارای موقعیت وزیبایی خاصی است که موردنظرمی باشد .لازم به ذکراست سریال هنگام بیداری به تهیه کنندگی حبیب اله والی نژادوکارگردانی سیروس مقدم توسط سازمان هنری رسانه ای اوج تولیدمی شود.

ضمناقسمتی ازسریال چهارده قسمتی دلیران تنگستان به کارگردانی همایون شهنوازدرسالهای۱۳۵۲-۱۳۵۰درقلعه نصوری فیلمبرداری گردبد.

سیروس مفدم سیروس مفدم سیروس مفدم سیروس مفدم سیروس مفدم


برچسب ها: