بازدید مسئول موزه هلند از بندر سیراف + تصاویر

بدون دیدگاه
جمعه - ۷ آبان ۱۳۹۵ - کد خبر: 417
بازدید مسئول موزه هلند از بندر سیراف + تصاویر

دکترجراردهیریبوت که سفری دوروزه به دانشگاه خلیج فارس بوشهرداشت جهت بازدیدازآثارتاریخی واردبندرسیراف شد

به گزارش امواج نیوز از سیراف ، دکترجراردهیریبوت که سفری دوروزه به دانشگاه خلیج فارس بوشهرداشت جهت بازدیدازآثارتاریخی واردبندرسیراف شد.این استاددانشگاه  که مدیرموزه ملی طبیعی لیدن هلندبوده وهم اکنون نیزمدیرموزه زیوس درمیدل باخ هلندمی باشدششمین باریست که به ایران سفرکرده وبه گفته خودش درهرسفرباجاذبه جدیدی ازایران روبرومی شود.

دکترهریبوت پس ازبازدیدازموزه سیراف پارس،قلعه نصوری،سازه های آبی دره لیر.،.گوردخمه ها،خانه اعیانی ومسجدجامع ابرازداشت شنیدن  تاریخ سیراف وارتباط بین المللی آن جذابیت خاصی برای من داشت ومیخواهم مبلغ خوبی جهت بازدیدمردم کشورم ازاین بندرتاریخی وهمچنین استان بوشهرباشم.

این استاددانشگاه دربازدیدازموزه به دلیل آشنایی باآبزیان ورشته تحصیلیش توضیحاتی درباره آبزیان موجوددادودرپایان اظهارنمودهرچندمن ازکشوری سردسیرآمدم وگرمای اینجامراکلافه کردولی ازقدرت تفکری که سیرافیان دراحداث سازه های آبی وچاههاداشتندوهمچنین توضیحات جالب دوستدارگردشگری ومیراث خاطرات خوبی رابرایم رقم زد.وازمهمان نوازی بچه های جنوب تشکرمیکنم که سفرخوبی رادرذهن من باقی گذاشتند.

photo_2016-10-28_12-49-52 photo_2016-10-28_12-50-07 photo_2016-10-28_12-50-10 photo_2016-10-28_12-50-14


برچسب ها: