دستگیری سارق کابلهای برق در شهر بنک

بدون دیدگاه
جمعه - ۵ آذر ۱۳۹۵ - کد خبر: 480
دستگیری سارق کابلهای برق در شهر بنک

امواج نیوز، جنابرسروان حبیبی که حدود یکماه ازانتصاب ایشان برریاست کلانتری سیزده بنک نمی گذرد،باپیگیریهای شبانه روزی وبررسی گزارشات رسیده مبنی برسرقت کابلهای خانگی وشهری موجب دستگیری این افرادخاطی شدند.

به گزارش امواج نیوز، جنابرسروان حبیبی که حدود یکماه ازانتصاب ایشان برریاست کلانتری سیزده بنک نمی گذرد،باپیگیریهای شبانه روزی وبررسی گزارشات رسیده مبنی برسرقت کابلهای خانگی وشهری موجب دستگیری این افرادخاطی شدند.

این افرادبامالخران دستگیرشده به مراجع قضایی شهرستان کنگان تحویل گردیدند.


برچسب ها: