رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در بندرسیراف

بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - کد خبر: 499
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در بندرسیراف

امواج نیوز از سیراف، دکترنیره پیروز بخت همراه بامهندس بهرمند مدیر کل استاندارد استان بوشهر از آثار تاریخی سیراف بازدید نمودند

به گزارش امواج نیوز از سیراف، دکترنیره پیروزبخت همراه بامهندس بهرمندمدیرکل استاندارداستان بوشهرازآثارتاریخی سیراف بازدیدنمودند.دراین برنامه رئیس سازمان وهیات همراه ازقلعه نصوری،سازه های آبی دره لیر،گوردخمه ها،آتشکده وموزه سیراف دیدن نمودند.

دکترپیروزبخت درپایان دیدارش سیراف رامتفاوت ترازخیلی نقاط داخلی وخارجی موردبازدیدخوددانست واین بندرتاریخی  رادارای تمدنی پیشرفته قلمدادکرد وازدوستداران فرهنگ وتمدن ایران خواست که حتماسیراف رادربرنامه های گردشگری خودقراردهند.


برچسب ها: