دسته: فرهنگی و هنریRSS
مصطفی شهبازی: نه گفتن یک مهارت است!
۱۶ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
رئیس مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان بوشهر از مهارت نه گفتن می گوید:

مصطفی شهبازی: نه گفتن یک مهارت است!

با خبر شدیم که دوره ی جدید مرکز آموزش بازرگانی هفت خوان ارتباط نام دارد که به تقویت هفت مهارت ارتباطی می پردازد، تا افراد بتوانند با اعتماد به نفس و قدرتمند از حقوق فردی و اجتماعی خود دفاع کنند. برگزاری این دوره بهانه ای شد تا با مهندس مصطفی شهبازی گفت و گویی صمیمانه داشته باشیم . به امید اینکه مورد پسند خوانندگان عزیز واقع گردد.

تشکیلات پیشتازان و فرزانگان علم و ادب و اخلاق را به دانش آموزان می آموزد
۲۶ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تشکیلات پیشتازان و فرزانگان علم و ادب و اخلاق را به دانش آموزان می آموزد

عضو هیئت رییسه مجامع سازمان دانش آموزی و رییس مجمع استان بوشهر در نشست شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی گفت : تشکیلات پیشتازان و فرزانگان علم و ادب و اخلاق را به دانش آموزان می آموزد.