برچسب: تجمع بیکاران
شعله های روشن ، جوانان خاموش
۱۲ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شعله های روشن ، جوانان خاموش

پس از آزمودن همه ی راه های اعتراض مسالمت آمیز، اخیراً، گاه و بی گاه خبرهایی از تجمعات آرام و همراه با متانت و حجب و ادب همیشگی جوانان تحصیلکرده و جویای کار کنگان در جلوی درب سازمانها و شرکتهای مرتبط با صنایع در این شهرستان به گوش می رسد.