برچسب: جوانان
اشتغال نیروهای بومی باید فراتر از شعار باشد
۵ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
نادری احمدی:

اشتغال نیروهای بومی باید فراتر از شعار باشد

نادر احمدی در دیدار با مدیران اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: با شعار دادن بیکاری جوانان حل نمی شود و اشتغال باید توام با اقدام و عمل باشد. وی افزود: این حداقل انتظار به حق است که جوانان این منطقه در فازها و شرکت های مستقر در منطقه مشغول به کار شوند.