برچسب: شهروند
کنگان شهر خسته از آلایند و آلودگی های صنعتی
۱۹ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
صدای مردم:

کنگان شهر خسته از آلایند و آلودگی های صنعتی

کنگان شهرخسته از آلایند و آلودگی های صنعتی است که نیاز به اراده تک تک شهروندان ومدیران کارامدی دارد تا باز نفس بکشد و بوی عطر بهاری همراه با شرجی دریا را برایمان به ارمغان بیاورد. شهرخسته و خفته ما باید که مجدداً با تلاش خدمتگزاران و احساس مسئولیت همشهریانِ مسئولیت پذیر، بیدارشود و به…..