برچسب: شورای سیراف
تمامی ظرفیت های انسانی همشهریان را برای پیشرفت و تعالی شهرم بکار خواهم برد
۴ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
پیام رئیس جدید شورای شهر کنگان به مردم:

تمامی ظرفیت های انسانی همشهریان را برای پیشرفت و تعالی شهرم بکار خواهم برد

رئیس شورای شهر کنگان گفت: به ذره ذره خاک کنگان عزیز قسم یاد میکنم که تمام تلاش و انرژی خود را برای پیشرفت و تعالی شهرم بکار ببرم و در این راه از تمامی ظرفیت های انسانی همشهریان عزیزم بهره خواهم برد.