برچسب: مصطفی
مصطفی شهبازی: نه گفتن یک مهارت است!
۱۶ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
رئیس مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان بوشهر از مهارت نه گفتن می گوید:

مصطفی شهبازی: نه گفتن یک مهارت است!

با خبر شدیم که دوره ی جدید مرکز آموزش بازرگانی هفت خوان ارتباط نام دارد که به تقویت هفت مهارت ارتباطی می پردازد، تا افراد بتوانند با اعتماد به نفس و قدرتمند از حقوق فردی و اجتماعی خود دفاع کنند. برگزاری این دوره بهانه ای شد تا با مهندس مصطفی شهبازی گفت و گویی صمیمانه داشته باشیم . به امید اینکه مورد پسند خوانندگان عزیز واقع گردد.