برنامه افتتاح غذای گرم روز با حضور امام جمعه سیراف حاج آقا رشید پور،اعضای شورای شهر سیراف،شهردار، کارمندان کانون پرورش فکری سیراف،معاون شبکه بهداشت و درمان کنگان آقای جوکار و کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان کنگان خانم ربیعی و کارشناس امور کودکان بهزیستی کنگان خانم علیزاده در شهر سیراف برگزار شد.

 

 

بازدید بچه های مهدهای کودک کنگان از نمایشگاه کاردستی کانون پرورش فکری و برجا گذاشتن اثر دست خود