به گزارش امواج نیوز، ناصر امیرزاده  مدیر کل میراث فرهنگی گفت: موسسه سیراف پارس را یکی از بازوهای میراث در حفظ آثار ارزشمند تاریخی سیراف دانست و از اینکه این موسسه همواره با نقدهایش به بهتر شدن عملکرد اداره کل کمک کرده است تشکر کرد.

وی بیان کرد از نگاه بنده نقدهای NGO ها سازنده است و مسلما سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از این نقد های سازنده استقبال می کند. مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان بوشهردر نشست هم اندیشی ، تاریخ سیراف را، تاریخی ارزنده و با ارزش دانست و بیان کرد: همگی در هر جایگاهی موظفیم این یادگار کهن را حفظ و حراست کنیم. وی همچنین با اشاره به نیاز سیراف به موزه، از نصراله ابراهیمی خواست تا در این خصوص کارهای کارشناسی انجام و پایگاه میراث فرهنگی سیراف ایجاد این موزه را در رئوس کار خود قرار دهد.
نصراله ابراهیمی رئیس پایگاه میراث فرهنگی بندر تاریخی سیراف نیز باتشکر از مؤسسه سیراف پارس اظهار امیدواری کرد که با همکاری های مردمی بتوان سیراف و آثار ارزشمندش را حفظ کرد.
در ادامه محمد کنگانی مدیر مؤسسه سیراف پارس ضمن خوش آمد گویی به دکتر امیرزاده و هیئت همراه در خصوص مشکلات موجود صحبت کرد و پیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط ارائه نمودونسبت به ثبت جهانی سیراف،ساخت موزه مستقل سیراف،تسریع درتکمیل قلعه نصوری ،نگاه ویژه به دره لیروپاسداشت بزرگان عرصه علمی ودریانوردی سیراف و..سخنانی ایرادنمود.

وی در پایان از آقای ابراهیمی به عنوان رئیس پایگاه میراث فرهنگی سیراف، آقایان هوشنگی و بینش پژوه از مدیران نمایندگی سیراف و خانم تل قند رابط سازمان های مردم نهاد و آقای خواجه مسئول روابط عمومی ،خانم حق پرست کارشناس روابط عمومی واعضای هیات مدیره وفعال موسسه سیراف پارس تشکر و قدردانی کرد./ محمد کنگانی